1) GURUX CLUB

Gurux Club on Gurux -tuotteiden käyttäjien kanava yksilöllisempään palveluun ja nopeampiin vastauksiin heidän kysymyksiinsä ja ominaisuustoivomuksiinsa. Gurux Club tarjoaa jäsenilleen myös pääsyn muilta suljettuihin tiedostoihin ja tietolähteisiin.

2) JÄSENYYS

Gurux Clubiin hyväksytään jäseniksi yrityksiä ja yhteisöjä ja toivottaa kaikki asiasta kiinnostuneet liittymään mukaan. Jokaisen jäsenen tulee antaa yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. Yhteyshenkilö on vastuussa jäsenorganisaatiolle annettavista käyttäjätunnuksista. Mikäli jäsenorganisaatio haluaa useamman kuin yhden yhteyshenkilönsä Clubijäseneksi, organisaatio voi anoa lisätunnuksia.

Jäsenyys alkaa, kun jäsenyyttä hakeva organisaatio on maksanut ensimmäisen vuosimaksunsa ja Gurux Oy on hyväksynyt jäsenyyden. Vuosimaksu määräytyy jäsenyystyypin ja jäsenyyttä hakevan organisaation henkilöstöluvun mukaan. Kun organisaatio liittyy jäseneksi, yhteyshenkilön katsotaan hyväksyneen nämä ehdot organisaationsa nimissä.

3) JÄSENYYSTYYPIT JA PALVELUT

Gurux Club tarjoaa kahdentyyppisiä jäsenyyksiä; Yritysjäsenyys ja Sponsorijäsenyys. Jäsen voi käyttää Gurux Clubin palveluja, jotka on kuvattu Jäsenedut -osiossa. Gurux Clubin palveluja kehitetään jatkuvasti, ja joillekin palveluille voidaan määrittää lisämaksu.

Gurux Oy pidättää kaikki oikeudet muuttaa palveluiden ja jäsenyyksien ehtoja.

4) JÄSENYYDEN JATKUMINEN JA PÄÄTTYMINEN

Jäsenyys on voimassa vuoden kerrallaan, ja jatkuu ilman erillistä ilmoitusta. Jäsenorganisaatio voi lopettaa jäsenyytensä ilmoittamalla asiasta Gurux Oy:lle sähköpostitse. Sähköpostiosoite löytyy Gurux Oy:n internetsivuilta. Mahdolliset hyvitykset maksetuista vuosimaksuista sovitaan tapauskohtaisesti.

Gurux Oy pidättää oikeuden lopettaa organisaation jäsenyyden, mikäli jäsenorganisaatio rikkoo jäsenyyden ehtoja tai millään tavoin aiheuttaa vahinkoa Gurux Clubille tai sen jäsenille. Gurux Oy voi myös päättää jäsenyyden, mikäli Gurux Oy:n toiminta tai erikoisosaamisalueet muuttuvat merkittävästi.
Näissä tapauksissa jäsenyys päättyy, kun Gurux Oy on lähettänyt päättymisilmoituksen jäsenorganisaation liittyessään antamaan sähköpostiosoitteeseen.

5) YKSITYISYYS

Me pidämme yksityisyytesi turvassa!

Kaikki jäsentiedot käsitellään luottamuksellisesti. Jäsen päättää itse, mitä tietoja organisaatiosta julkaistaan muilta suljetuilla Clubisivuilla sekä / tai Gurux Webin julkisilla sivuilla.

Liittyessään Gurux Clubiin yhteyshenkilö saa käyttäjänimen ja salasanan, joilla voidaan kirjautua Gurux Clubisivuille. Tunnukset ovat henkilökohtaiset, ja ne on tarkoitettu vain yhteyshenkilön käyttöön. Yhteyshenkilö on vastuussa kaikesta hänen tunnuksillaan tapahtuvasta käytöstä. Jäsenyys velvoittaa organisaation pitämään yhteyshenkilönsä yhteystiedot ajan tasalla.

 

 

Liittymällä clubiin säästät rahaa, aikaa ja vaivaa!

 
   
Kaikki jäsenyystiedot käsitellään luottamuksellisesti, päätät itse, mitä tietoa organisaatiostasi julkaiset.